Afrikaanse Protestantse Kerk
Schweizer Reneke
Lig in duisternis

APK Schweizer Reneke se tuisblad waar ons gemeente inligting deel, dienste deur “Youtube” deel aan gemeente lede wat nie dienste kon of kan bywoon, en algemene inligting aan ons gemeente gaan meedeel.

Diens Tye


Webblad: www.apksr.co.za

e-pos: schweizerreneke@apk.co.za

EREDIENSTE
a. Erediens 9:30 in die AP Kerkgebou. Ps. 66
Win die smeltkroes van die Here.

NUWE INTREKKERS EN BESOEKERS:
Kom drink asseblief ‘n koppie koffie of tee saam met die gemeente. Ons sal u graag wil leer ken. Meld asseblief by die Skriba (Santie Hoffman) of een van die ouderlinge aan.

PROGRAM VIR DIE WEEK
a. Volwasse Katkisasie: Hervat Januarie 2023.
b. Bybelstudie: Hervat Januarie.

Program vir die maand:
a. Erediens 24 Desember 2023 om 9:30
b. Kersdiens Ma. 25 Desember om 8:00
c. Erediens 31 Desember 2023 9:30
d. Oujaarsdiens So. 31 Desember 23:15

ALGEMEEN
Deurkollekte gaan vir die afsienbare toekoms vir die Diakonie se Barmhartigheidsfonds. Die nood onder ons mense dreig elke dag om te vergroot en ons wil dit graag so goed as moontlik aanspreek voordat daar ‘n krisis ontstaan. Ons fondse is redelik uitgeput na die brande se noodbystand aan die boere. Bydraes aan die diakonie kan ook spesifiek gemaak word met die verwysing “Diakonie”.

NEEM OP EN LEES:
a. Die Boodskapper: Die Desember/Januarie boodskapper is by die deure beskikbaar. Die tema is Lig in duisternis. Vorige maande se boodskappers is daar nog ‘n aantal van in die rakkies, neem dit gerus en lees of gee dit vir iemand wat u dink daarby sal baat vind.
Onthou, u kan ook inteken op die e-Boodskapper by www.liginduisternis.co.za of na die Audio Boodskapper luister op Spotify by https://open.spotify.com/show/1mAKwbFm7VBJeHkdQrIdu0 .

SILWER JARE AFTREEOORD
Daar is tans twee een slaapkamer huisies te huur by Silwerjare Aftreeoord. Kontak die oord as u belangste.

Kontakte

Leeraar – Ds. Martin Jordaan +27 82 320 4892

Skriba – Santie Hoffman +27 83 289 3212

Hoof Ouderling – Andre Badenhorst +27 83 629 8897