Afrikaanse Protestantse Kerk
Schweizer Reneke
Lig in duisternis

APK Schweizer Reneke se tuisblad waar ons gemeente inligting deel, dienste deur “Youtube” deel aan gemeente lede wat nie dienste kon of kan bywoon, en algemene inligting aan ons gemeente gaan meedeel.

Diens Tye

EREDIENSTE
a) Erediens 9:30 in die AP Kerkgebou.
b) Verbonds Onderrig – Geen gedurende skoolvakansie
c) Geen tee na die diens.
d) Bankkollekte word tydens die erediens opgeneem.
e) Deurkollekte
f) 16 Desember 2021 – Gelofte diens
g) 25 Desember 2021 – Kersdag diens 8:00

PROGRAM VIR DIE WEEK:
Geen Bybelstudie vir die res van 2021.
Skakel Ds. Jordaan asseblief as daar behoefte is aan besoeke. Pastorale besoeke gaan voort. Huisbesoek reëlings sal deurgegee word deur wyksouderling.

GELOFTEFEES:
Schweizer-Reneke by NG Klipkerk om 8:00, Ds. Johan Ekkerd.
Bosryk om 10:00, Ds. Jordaan

Kontakte

Leeraar – Ds. Martin Jordaan +27 82 320 4892

Skriba – Santie Hoffman +27 83 289 3212

Hoof Ouderling – Ennis Pieterse +27 83 290 4934