Afrikaanse Protestantse Kerk
Schweizer Reneke
Lig in duisternis

APK Schweizer Reneke se tuisblad waar ons gemeente inligting deel, dienste deur “Youtube” deel aan gemeente lede wat nie dienste kon of kan bywoon, en algemene inligting aan ons gemeente gaan meedeel.

Diens Tye

Elke Sondag – 9:30

24 September 2021 – Jeugaksie

3 November 2021 – Verootmoedigings Diens

7 November 2021 – Belydenis Aflegging

14 November 2021 – Kersangdiens

27 November 2021 – Kersmark

28 November 2021 – Verbonds onderrig prysuitdeling

16 Desember 2021 – Gelofte diens 8am

Kontakte

Leeraar – Ds. Martin Jordaan +27 82 320 4892

Skriba – Santie Hoffman +27 83 289 3212

Hoof Ouderling – Ennis Pieterse +27 83 290 4934